Hos Løvaas Naturstein kan du handle i butikk eller bestille varer direkte fra vår nettbutikk. Du kan også sende e-post eller ringe for å ta en bestilling:

E-post: post@lovaasnaturstein.no

Tlf: 55 92 25 30

For å handle på lovaasnaturstein.no må kunden / kjøper være myndig dvs. å ha fylt 18 år.

Kjøp av benkeplater, hagestein og gravstein er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for kjøp av varer over Internett. For skreddersydde produkter som eksempelvis gravtein og benkeplater gjelder ikke angreretten. Bedrifter har heller ikke angrerett på hagestein. Egne regler for reklamasjon gjelder dersom varen ikke står til forventning ved skade eller forsinkelser.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Vi har ingen minimumsbeløp ved bestilling. Vi reserverer oss mot å være utsolgt og forbeholder oss retten til løpende å gjøre produktendringer, prisendringer og forbedringer. Vi forbeholder oss retten til å annullere bestillinger på varer som er tom på lager eller som har blitt feilpriset. Dersom varen beregnes å komme inn på lager innen rimelig tid og varens pris overstiger kr 100,–, rest noterer vi varen og leverer den til deg uten ekstra fraktkostnad, så snart den er på lager igjen.

Bestillinger som gjøres i annen persons eller bedrifts navn uten dennes godkjennelse, eller som på annen måte påfører Løvaas Naturstein økonomisk eller annen skade, vil bli politianmeldt.