Gode råd om vedlikehold, sikring, skrift og gravstein.