Restaurere eldre gravstein

Restaurere eldre gravstein

  • Post category:Gravstein

Steiner som blir montert i dag holder seg i lang tid fremover med minimal vedlikehold.

Eldre steiner kan være montert på en mindre stabil måte, ikke være polert eller rett og slett vert dårlig vedlikehold som gjør at gravminnet har grodd igjen av mose og alger. Dette fører videre til at bokstaver og ornament kan løsne, at inngravert skrift slites bort eller at hele steinen begynner å helle over tid. Det er mange måter man kan restaurere gravstein på, som ikke krever mye energi eller penger. Vi bistår med restaurering, reparasjon og vedlikehold av eldre gravstein.

Omsliping og navnetillegg
Vi kan utføre vedlikehold av eldre gravminner hvor våre skrifthuggere utfører inngravering eller montering av bronsebokstaver på eksisterende gravminner. Gravstøtten rengjøres for mose og lav, oppussing av eksisterende navn og ornament i lakk eller gull. For at monumentet ikke skal velte sikrer vi det på forskriftsmessig vis, med to rustfrie bolter mellom sokkel og stein. Alt arbeid med gravminner blir utført på vårt verksted.

Oppretting og sikring
Dersom gravsteinen holder på å velte, heller eller har sklidd ut av posisjon kan vi ta arbeidet med å rette opp fra kr 3000,-. Ta kontakt for eksakt pristilbud.